PhDr. Robert Huneš
PhDr. Robert Huneš

Robert Huneš

Profese


  • ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

       -  "Neziskovka roku 2017" v Ceně veřejnosti

       -  "Neziskovka roku 2019" v Ceně veřejnosti

  • o.p.s. provozuje :
  • prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (www.asociacehospicu.cz)
  • člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
  • člen Rady poskytovatelů Ministerstva zdravornictví ČR
  • přednášková, publikační a osvětová činnost (odborné konference, VŠ) na poli paliativní péče, ochrany práv těžce nevyléčitelně nemocných, demytizace přirozenosti umírání a boj proti zavedení eutanázie
  • podíl na prosazení hospicové péče do zákonů ČR  
  • držitel ocenění „Osobnost roku 2015“ v sociálních službách

 

Kde mne můžete v r. 2020 potkat...

6. 1. Čkyně, přednáška s besedou pro veřejnost v komunitním centru: Co je a co není hospic?

31. 1.  Praha, 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco: Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami! (Eutanázie a několik souvislostí)

18. 2. Č. Budějovice, konference o hospicové péči v Jihočeském kraji (KÚ JčK): Možnosti spolupráce lůžkových hospiců s ostatními poskytovateli péče

25. 2. Č. Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 14-18 h, seminář pro veřejnost EUTANAZIE: lidskost nebo barbarství?

18. 3. Gymnázium Prachatice, přednáška s besedou na téma Eutanázie

25. 3. Olomouc, specializační Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry

18. 4. Prachatice, Národní dům, konference "Den hospicové péče"

25. 4. Křtiny, národní pouť za hospice

14. 5. Praha, palác Caritas, konference APHPP

28. 5. Bardejovská N. Ves, konference o hospicové péči: Je eutanázie selháním nebo řešením problémů současného zdravotnictví?

 

 

Kde mne můžete v r. 2019 potkat... 

24. 1. Praha, 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco: Kterak medicína v historii vrávorala, ba někdy i upadla

22. 2. Jihlava, Krajský úřad, seminář k výstavbě lůžkového hospice v Kraji Vysočina: Hospice v ČR 2019

28. 2. Olomouc, Hospic na Svatém kopečku: Léčba nefyzické bolesti aneb Duchovní péče není pánbíčkaření

11. 3. Praha, Lékařský dům, kurz pro vedoucí lékaře a primáře hospiců "Specifika hospicové péče": Spirituální péče u hospicových pacientů

13. 4. Prachatice, Národní dům, konference "Den hospicové péče"

27. 4. Svatá Hora u Příbrami, národní pouť za hospice - přednáška pro poutníky

20. 5. Praha, Malostranská beseda na Malostranském nám., beseda na téma Důstojný život, důstojné umírání, moderuje Veronika Sedláčková

26. 6. ČRo Plus, 9:00, diskusní pořad k návrhu na legalizaci eutanázie s poslankyní V. Procházkovou

4. 10. Praha, Poslanecká sněmovna PČR, konference Kvalitní péče jako prevence eutanázie

10. 10. Televize Seznam, diskusní pořad Duel k zavedení eutanázie v ČR (ke shlédnutí zde, 23 min.)

16.10. Č. Budějovice, seminář o hospicové péči: Co je dětský hospic a je ho třeba?

22.10. Praha, Nemocnice MSKB Pod Petřínem, kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry

6. 11. DS Horní Planá, kurz: Specifika hospicové péče

9. 11. Č. Budějovice, přednáška pro veřejnost Hospic jako služba potřebným

14. 11. Písek, Geriatrická konference, přednáška Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami! (Eutanázie a několik souvislostí)

15. 11. Ostrava, VIII. Česko-slovenský kongres bazální stimulace s mezinárodní účastí: Role humoru v hospicové péči a bazální stimulace

9. 12. Praha, arcibiskupský palác, Sdružení křesťanských seniorů - Evropa ve světle sociální nauky církve, přednáška pro veřejnost: Hospicová péče v ČR

11. 12. Č. Budějovice, přednáška pro lékaře Nemocnice Č. Budějovice: Eutanázie a několik souvislostí

 

 

 

Kde mne můžete v r. 2018 potkat... 

4. 1. Vodňany, Městská galerie, přednáška pro veřejnost: Význam humoru v lidských vztazích

18. 1. Třeboň, Mezioborový seminář, Lázně Aurora: Léčba nefyzické bolesti aneb duchovní péče není pánbíčkaření

24. 1. Strakonice, přednáška pro veřejnost Mýty a skutečnost o hospicové péči

26. 1. Praha, mezinárodní onkologický kongres PragueOnco: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

7. 2. Český rozhlas, 20:04 - 21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo, téma: Láska v seniorském věku

26. 2. Strakonice, Šmidingerova knihovna - Vícehlasy, přednáška a beseda Význam humoru v lidských vztazích

3. 3. Praha, Vysoká škola zdravotnická, konference Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: Svět hospiců a svět vítězné medicícny

7. 3. Č. Budějovice, 18:00, kostel Svaté Rodiny: Mýty a skutečnost o hospicové péči

11. 4. Č. Budějovice, Studentský klub Jihočeské univerzity: Pohled na eutanázii očima ředitele hospice

21. 4. Prachatice, Den hospicové paliativní péče

12. 5. Trnava (Slovensko), hospicová konference

15. 5. Strakonice, Prácheňské ošetřovatelské dny: Lze léčit nefyzickou bolest?

14. 6. Praha, přednáška k výročí 20 let Hospice Štrasburk v Praze - Bohnicích

5 10. Praha, Lékařský dům, Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti na téma "Psychoterapie v současném systému péče o zdraví": Pilíře etiky v pomáhajících profesích

9. 10. Velehrad, odb. konference Paliativní a hospicová péče - Od katedry k lůžku: Co je a co není hospic

13. 10. Praha, Vysoká škola ekonomická, Mezinárodní odborná konference APHPP: Hořet ale nevyhořet, aneb Kde ostatní končí, tam hospice teprve začínají; přednáška Etické pilíře v pomáhajících profesích

2. 11. Petrohrad (Rusko), přednáška na Mezinárodní zdravotnické konferenci: РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

6.11. Č. Budějovice, veřejná beseda Akademie věd ČR, Teologická fakulta JČU: Etická kultura ve veřejných a státních institucích: Jak jsme na tom a kam dál?

27. 11. Český Krumlov, přednáška pro veřejnost, Velký sál Kláštery: Hospic - místo naděje

28. 11. Kolín, přednáška pro veřejnost Hospice nebo "hospice"?

 

 

Kde mne můžete v r. 2017 potkat...

27. 1. Praha, mezinárodní onkologický kongres PragueOnco: Léčba duchovní bolesti, aneb, co se v péči o umírající do standardů nevejde 

13. 2. Volyně - přednáška pro veřejnost o hospicové péči

30. 3. Český rozhlas Plus, 12:30-13:00, diskusní pořad o hospicové péči

5.4. Český rozhlas, 20:04 - 21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo, téma: Humor a jeho role v lidských vztazích (k poslechu zde)

19. 4. Jihlava, konference: Den hospicové a paliativní péče na Vysočině, téma přednášky: Hospic - místo naděje

4. 5.  Český rozhlas Plus, 22:05-22:30, pořad Hovory (K poslechu zde)

6. 6. Praha, Hotel Grandior Prague, konference České lékařské komory Důstojné umírání - Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí, téma přednášky: Hospice nebo "hospice"?

17. 7. Český Rozhlas 1 Radiožurnál, 17:06 - 17:26, pořad 20 minut Radiožurnálu (k poslechu zde)

12. 10. Praha, Palác Caritas, konference APHPP „Duchovní rozměr péče o umírající", téma přednášky: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

1. 11. Č. Budějovice, seminář Možnosti mobilní hospicové péče v Jihočeském kraji, téma přednášky: Co je a není hospicová péče

2. 11. Písek, Geriatrická konference Paliativní péče ve zdravotnickém zařízení, téma přednášky: Svět hospiců a svět vítězné medicíny.

9. 12. Banská Bystrica, Setkání lékařů Asociace paliatívnej a hospicovej starostlivosti Slovenska: Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému péče

30. 12. Český Rozhlas 1 Radiožurnál, 23:00 - 23:30, pořad Večerní Host Radiožurnálu (k poslechu zde)

 

Kde mne můžete v r. 2016 potkat...

29. 1.  Praha, Clarion Congress Hotel, kolokvium PragueOnco: Význam humoru v povolání zdravotníka

2. 2. Týn nad Vltavou, přednáška pro veřejnost: Je eutanázie řešením či selháním současné medicíny?

18.2. Český rozhlas Č. Budějovice, 14:05-15:00 pořad Odpolední host (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3572472)

7. 3. Prachatice, Univerzita 3. věku: Hospic a jeho místo v dnešním světě

9. 3. Č. Budějovice, kulturní klub Horká vana, Bez vytáček o křesťanství: Do hospice? Nikdy! Tam bych/ste mohl zemřít.

15. 3. Č. Budějovice, Jihočeská univerzita a Biologické centrum Akademie věd ČR, studentský kostel: Je eutanázie selháním či řešením problémů současného zdravotnictví?

31. 3. Č. Budějovice, Clarion Congress Hotel, konference Přistupujeme správně ke klientovi s demencí?: Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému

4. 4. Klatovy, Česká křesťanská akademie: Jak sdělovat nepříznivou prognózu nevyléčitelně nemocným aneb Aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce...

6. 4. Jihlava, konference Den hospicové a paliativní péče na Vysočině: Hospicová péče v ČR

23. 4. Prachatice, Městské divadlo, konference Den hospicové paliativní péče

13. 9. Valašské Meziříčí, budova městského úřadu, konference "Společnou cestou": Jaký je rozdíl mezi hospicem a domovem pro seniory

22. 9. Plzeň, Angelo Hotel Pilsen, odborná hospicová konference "Společně zvládneme víc": Význam humoru v hospicové péči

23. 9. Brno, sídlo Veřejného ochránce práv, VIII. Česko-slovenská konference paliativní medicíny: Duchovní péče není pánbíčkaření

13. 10. Praha, Palác Caritas, konference APHPP „Duchovní rozměr péče o umírající - doktore, mám strach, kolik času mi zbývá?": Léčba duchovní bolesti, aneb co se do standardů nevejde

16.10. Praha, Český rozhlas "Dvojka", 8:30 pořad Jak to vidí... (k poslechnutí zde)

31. 10. Český rozhlas Č. Budějovice, 9:05 pořad Zdravíčko: Domácí hospic sv. Veroniky v Č. Budějovicích (k poslechu zde)

3. 11. Č. Budějovice - přednáška pro studenty Biskupského gymnázia: Hospic a jeho místo v dnešním světě

16. 11. Český rozhlas, 20:04-21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo