PODPORUJÍ MNE

 

Koho si zvolit do Senátu? Nadprůměrně schopných lidí je v našem národě spousta. Bohužel velmi vzácnou výjimkou mezi nimi jsou ti, kteří své obdarování, moudrost, vzdělání, zkušenost, čas a síly využívají s plným nasazením a nezištně ve prospěch ostatních, zejména slabých a bezmocných. S jedním takovým jsem měla čest řadu let úzce spolupracovat v hospicovém hnutí. Nikdy mě nezklamal, vždycky dodržel dané slovo, kdykoliv poradil a pomohl. Nikdy se nezalekl „mocných“, nebál se při jednání s nimi - při obhajování pravdy a domáhání se spravedlnosti - nasadit vlastní kůži, třebaže bylo předem téměř jisté, že u nich padne v nemilost a sám na to doplatí. To se několikrát i stalo. Přesto se nevzdává a bojuje dál. Přeji si, aby byl zvolen do Senátu, a aby spravedlnosti, za kterou dosud marně bojoval zdola, dosáhl shora. Znám ho dobře a vím, že kvůli ničemu jinému nekandiduje. Bohužel nemám trvalé bydliště v jeho volebním obvodu a tak prosím všechny, kteří tu možnost mají, dejte svůj hlas mému favoritovi. Je jím PhDr. Robert Huneš, ředitel prachatického hospice. Děkuji Vám.

MUDr. Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka, zakladatelka hospicového hnutí v ČR

 

 

Za Roberta Huneše hovoří jeho dílo, úctyhodné dílo v podobě věhlasného a široké veřejnosti známého Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích s Do­movem matky Vojtěchy a dalšími čtyřmi jihočeskými domácími hospici, jakož i jeho zásluhy pro hospicovou paliativní péči v celé naší zemi. Přístupem k paci­entům a jejich rodinám v nejtěžších život­ních situacích, přátelským a kolegiálním vztahem k personálu, ale též profesionálním přístupem k politi­kům na všech stupních správy země, odbornou zdatností se Ro­bert Huneš stal mimořádně respektovanou autoritou v této tolik významné oblasti lidského bytí. Nikoliv náhodou stanul v čele Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a o jeho rady a doporučení se opírají zákonodárci směřující svojí legislativní čin­ností právě do hospicové péče. Leitmotivem jeho profesního živo­ta a též rozhodnutí ucházet se o mandát senátora je prosté slovo POMÁHAT, pomáhat všude tam, kde to naše svobodná země a její instituce potřebují. V důsledku pandemie a ruské válečné agre­se na Ukrajině budeme v nadcházejícím období čelit nečekaným složitostem ve všech směrech života naší společnosti, o to více budeme potřebovat mezi našimi zákonodárci osobnosti jakou je právě Robert Huneš, čestný, pracovitý, statečný a demokratickým principům oddaný člověk. Pojďme k volbám a dejme hlas panu PhDr. Robertu Hunešovi!

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Hon. D. Sc. dr.hc, ředitel Biolo­gického centra Akademie věd ČR, bývalý rektor Jihočeské univerzity

 

 

Roberta Huneše volit rozhodně nebudu! Důvod je prostý: nespadám do jeho volebního okrsku. Pokud bych ale byl Jihočech, hodil bych mu to s chutí. Robert má totiž dva talenty, jejichž kombinace je v našich končinách poměrně vzácná. Jednak má empatii a sociální ohledy, na druhé straně pak manažerské dovednosti, které přitom nevykonává stroze, ale laskavě. Tato kombinace už léta svědčí prachatickému hospici i celému hospicovému hnutí. Není důvod, aby se neosvědčila také ve vrcholné politice.

Aleš Palán, spisovatel

 

 

Roberta Huneše znám jako obětavého člověka a jihočeského patriota. A jsem si jist, že bude velmi dobrým senátorem.

Z pozice dlouholetého ředitele hospice v Prachaticích ukazuje, že rozumí lidem a dokáže pro ně zajistit mimořádně potřebnou službu, která se nedá vyvážit žádnými penězi. Zároveň jako jihočeský zastupitel si přináší i tolik potřebnou politickou zkušenost. Rozhodně má moji podporu a věřím tomu, že bude atraktivní volbou i pro řadu Jihočechů!

Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

 

 

Senát po­třebuje lidi, jako je Robert Huneš. Jeho dlouholetá skvělá práce pro nejpotřebnější, jeho na­sazení pro věc a morální vlastnosti jsou zárukou, že bude v horní komoře parla­mentu člověkem na svém místě.

Ing. Josef Hermann, 1. místostarosta Českého Krumlova

 

 

 

Dobrý politik má svou práci vykonávat jako službu. Když se podívám na práci Roberta Huneše, který celý život pomá­há těm nejslabším a nejzranitelnějším z nás, tak mám jasno. Přesně takový člověk může být skvělým senátorem, a proto má moji plnou podporu.

Ing. Marian Jurečka, místopředseda Vlády ČR, ministr práce a so­ciálních věcí

 

 

Pokud bych někoho mohl navrhnout na státní vyznamenání, byl by to Robert Huneš. Za svůj život udělal tolik práce v sociální oblasti, že by to vydalo na de­sítky knih. Ale jak ho znám, on by ho nikdy nepřijal. Je skromný a pracovitý a dělá věci srdcem. A proto ho podporuji v jeho kandidatuře do Senátu. Lidi jako Robert Huneš tam patří a vím, že těch 6 let sku­tečně odpracuje.

Mgr. Tomáš Zdechovský, MBA, europoslanec

 

 

Plně podporuji kandidaturu pana Roberta Huneše do Senátu. Já i celá kapela BABOUCI, jej známe již mnoho let. Je to člověk, který opravdu pomáhá druhým, zejména těm nejzranitelnějším, nemocným. Pravidelně vystupujeme v prachatickém hospici, a jsem rok co rok očitým svědkem toho, jak může člověk, který umírá, odejít z tohoto života v důstojném prostředí, v okruhu svých blízkých. Jak se o tyto lidi stará profesionální a lidsky hodný zdravotní personál. To vše pod vedením Roberta Huneše.

Koncertujeme po celé České Republice, a největší odměnou je nám upřímný vděk našich příznivců, obzvláště těch nejstarších. Ti doslova říkají, že při naší hudbě zapomenou alespoň na chvilku na bolesti, jež je tíží. A v tom jsme si s hospicem hodně podobní. Naším společným cílem je tady být pro lidi.

Myslím, že člověk jako Robert Huneš by zcela jistě byl dobrým senátorem, který bude pracovat pro nás pro všechny.

Tomáš Staněk, kapelník nejstarší jihočeské dechovky BABOUCI  

 

 

Robert Huneš, dnes již nejen v Prachaticích, ale v celém Česku znamená velkou ikonu v hospicové a paliativní péči. A to nejen v péči o potřebné pacienty, ale též o pečující, o zaměstnance, o celé rodiny a jejich přátele. Robert Huneš, tohle umí, je to jeho velká parketa. Dobrou péči potřebuje i celá naše země, proto jej podporuji jej do Senátu.

Hana Rabenhauptová, člen dozorčí rady hospice a bývalá místostarostka Prachatic