PROFESE

 • ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
  • "Neziskovka roku 2017" v Ceně veřejnosti
  • "Neziskovka roku 2019" v Ceně veřejnosti
 • o.p.s. provozuje :
 • prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (www.asociacehospicu.cz)
 • člen Rady poskytovatelů Ministerstva zdravornictví ČR
 • přednášková, publikační a osvětová činnost (odborné konference, VŠ) na poli paliativní péče, ochrany práv těžce nevyléčitelně nemocných, demytizace přirozenosti umírání a boj proti zavedení eutanázie
 • podíl na prosazení hospicové péče do zákonů ČR
 • držitel ocenění „Osobnost roku 2015“ v sociálních službách

 • držitel Ceny hejtmanky Jihočeského kraje "Zlatá šupina" za rok 2020

 

 

Kde mne můžete v r. 2023 potkat...

8. 3. Písek, ČČK, přednáška U3V: Kterak medicína v historii vrávorala, ba někdy i upadla

15. 4. Křižanov, IV. Národní pouť za hospice

20. 4., Prachatice, XVIII: Den hospicové péče 

8. 6. Ústí n. L., Gerontologické dny Severozápad, UJEP: Význam humoru v pomáhajících profesích

22. 6. Bardejov/Bardejovské kúpele, XIII. Mezinárodní vědecká konference: Hospicová péče v ČR

 

 

Kde mne můžete v r. 2022 potkat...

17. 3. Č. Krumlov, beseda pro lékaře, areál Nemocnice (interní odd.): Pacient v domácí hospicové péči

6. 4. Č. Krumlov, přednáška pro Českou křesťanskou akademii: Význam humoru v lidských vztazích

7. 4. Prachatice (Radniční sál), konference Den hospicové péče: Mládí vpřed! Stáří do hrobu?

26. 5. Prachatice, Čaj o páté, přednáška pro veřejnost: Význam humoru v lidských vztazích

27. 5. Týn n. Vlt., přednáška pro Českou křesťanskou akademii: Význam humoru v lidských vztazích

1. 6. Příbram, přednáška pro Českou křesťanskou akademii: Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami! (Pohled na eutanázii očima ředitele hospice)

13. 9. Netolice, Muzeum O. Kudrny, přednáška pro veřejnost: Význam humoru v lidských vztazích

5. 11. Č. Budějovice, kavárna Biografu Kotva - beseda pro veřejnost o hospicové péči

11. 11. Nejdek, přednáška v Hospici archanděla Rafaela: Jak sdělovat nepříznivou diagnozu a prognozu pacientovi?

17. 11. Vodňany, 11:00, pietní akt u památníku Obětem komunistické zvůle - proslov na veřejném shromáždění u příležitosti státního svátku

24. 12. Vodňany, 15:15 na náměstí, vánoční setkání lidí dobré vůle, betlémské světlo, zpívání koled, svařené víno, sbírka na charitativní účely

 

 

Kde mne můžete v r. 2021 potkat...

...pomalé probouzení z éry covidu...

26. 5. Písek, kurz pro Diakonii Písek: Specifika hospicové péče

14. 9. Praha, Senát Parlamentu ČR, přednáška "Mládí vpřed! Stáří do hrobu(?)" na konferenci Ludmila jako most mezi staletími a generacemi

15. 9. Brno, specializační Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry

22. 9. Prachatice, Gymnázium, přednáška s besedou pro veřejnost: Eutanázie - lidskost nebo barbarství?

30. 9. Písek, kurz pro diakonii Písek: Specifika hospicové péče II.

5. 11. Beroun, kurz pro Charitu Beroun: Etika při práci s dementními klienty

13. 11. Č. Budějovice, Teologická fakulta JU, přednáška CŽV Etické aspekty hospicové péče

16. 11. Č. Krumlov, knihovna, přednáška pro studenty SŠ

22. 11. Tábor, přednáška pro ČCE o hospicové péči

1. 12. Č. Budějovice, Zdravotně-sociální fakulta JU, přednáška pro studenty Postavení hospiců v systému zdravotnictví

9. 12. Č. Krumlov, nemocnice, beseda se zdravotníky - Vaši pacienti v domácí hospicové péči

 

 

Kde mne můžete v r. 2020 potkat...

6. 1. Čkyně, přednáška s besedou pro veřejnost v komunitním centru: Co je a co není hospic?

31. 1. Praha, 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco: Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami! (Eutanázie a několik souvislostí)

18. 2. Č. Budějovice, konference o hospicové péči v Jihočeském kraji (KÚ JčK): Možnosti spolupráce lůžkových hospiců s ostatními poskytovateli péče

25. 2. Č. Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 14-18 h, seminář pro veřejnost EUTANAZIE: lidskost nebo barbarství?

18. 3. Gymnázium Prachatice, přednáška s besedou na téma Eutanázie - odloženo (Covid-19)

25. 3. Olomouc, specializační Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry - odloženo (Covid-19)

18. 4. Prachatice, Národní dům, konference "Den hospicové péče"

25. 4. Křtiny, národní pouť za hospice - odloženo (Covid-19)

14. 5. Praha, palác Caritas, konference APHPP - odloženo (Covid-19)

28. 5. Bardejovská N. Ves, konference o hospicové péči: Je eutanázie selháním nebo řešením problémů současného zdravotnictví? - odloženo (Covid-19)

22. 9. Olomouc, Hospic na sv. Kopečku, odborný kurz ČSHP ČLS JEP pro zdravotní sestry v hospicové péči: Historie hospicové péče a Etika a práva pacientů - odloženo (Covid-19)

7. 10. Prachatice, aula gymnázia, přednáška pro veřejnost: Eutanázie - lidskost nebo barbarství? - odloženo (Covid-19)

22. 10. Praha, palác Caritas, konference APHPP: Využití humoru při práci v pomáhajících profesích - odloženo (Covid-19)

3.11. Nemocnice Č. Budějovice, přednáška pro zdravotníky: Možnosti spolupráce hospiců a nemocnic - odloženo (Covid-19)

 

Kde mne můžete v r. 2019 potkat...

24. 1. Praha, 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco: Kterak medicína v historii vrávorala, ba někdy i upadla

22. 2. Jihlava, Krajský úřad, seminář k výstavbě lůžkového hospice v Kraji Vysočina: Hospice v ČR 2019

28. 2. Olomouc, Hospic na Svatém kopečku: Léčba nefyzické bolesti aneb Duchovní péče není pánbíčkaření

11. 3. Praha, Lékařský dům, kurz pro vedoucí lékaře a primáře hospiců "Specifika hospicové péče": Spirituální péče u hospicových pacientů

13. 4. Prachatice, Národní dům, konference "Den hospicové péče"

27. 4. Svatá Hora u Příbrami, národní pouť za hospice - přednáška pro poutníky

20. 5. Praha, Malostranská beseda na Malostranském nám., beseda na téma Důstojný život, důstojné umírání, moderuje Veronika Sedláčková

26. 6. ČRo Plus, 9:00, diskusní pořad k návrhu na legalizaci eutanázie s poslankyní V. Procházkovou

4. 10. Praha, Poslanecká sněmovna PČR, konference Kvalitní péče jako prevence eutanázie

10. 10. Televize Seznam, diskusní pořad Duel k zavedení eutanázie v ČR (ke shlédnutí zde, 23 min.)

16.10. Č. Budějovice, seminář o hospicové péči: Co je dětský hospic a je ho třeba?

22.10. Praha, Nemocnice MSKB Pod Petřínem, kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry

6. 11. DS Horní Planá, kurz: Specifika hospicové péče

9. 11. Č. Budějovice, přednáška pro veřejnost Hospic jako služba potřebným

14. 11. Písek, Geriatrická konference, přednáška Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami! (Eutanázie a několik souvislostí)

15. 11. Ostrava, VIII. Česko-slovenský kongres bazální stimulace s mezinárodní účastí: Role humoru v hospicové péči a bazální stimulace

9. 12. Praha, arcibiskupský palác, Sdružení křesťanských seniorů - Evropa ve světle sociální nauky církve, přednáška pro veřejnost: Hospicová péče v ČR

11. 12. Č. Budějovice, přednáška pro lékaře Nemocnice Č. Budějovice: Eutanázie a několik souvislostí

 

 

Kde mne můžete v r. 2018 potkat...

4. 1. Vodňany, Městská galerie, přednáška pro veřejnost: Význam humoru v lidských vztazích

18. 1. Třeboň, Mezioborový seminář, Lázně Aurora: Léčba nefyzické bolesti aneb duchovní péče není pánbíčkaření

24. 1. Strakonice, přednáška pro veřejnost Mýty a skutečnost o hospicové péči

26. 1. Praha, mezinárodní onkologický kongres PragueOnco: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

7. 2. Český rozhlas, 20:04 - 21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo, téma: Láska v seniorském věku

26. 2. Strakonice, Šmidingerova knihovna - Vícehlasy, přednáška a beseda Význam humoru v lidských vztazích

3. 3. Praha, Vysoká škola zdravotnická, konference Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: Svět hospiců a svět vítězné medicícny

7. 3. Č. Budějovice, 18:00, kostel Svaté Rodiny: Mýty a skutečnost o hospicové péči

11. 4. Č. Budějovice, Studentský klub Jihočeské univerzity: Pohled na eutanázii očima ředitele hospice

21. 4. Prachatice, Den hospicové paliativní péče

12. 5. Trnava (Slovensko), hospicová konference

15. 5. Strakonice, Prácheňské ošetřovatelské dny: Lze léčit nefyzickou bolest?

14. 6. Praha, přednáška k výročí 20 let Hospice Štrasburk v Praze - Bohnicích

5 10. Praha, Lékařský dům, Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti na téma "Psychoterapie v současném systému péče o zdraví": Pilíře etiky v pomáhajících profesích

9. 10. Velehrad, odb. konference Paliativní a hospicová péče - Od katedry k lůžku: Co je a co není hospic

13. 10. Praha, Vysoká škola ekonomická, Mezinárodní odborná konference APHPP: Hořet ale nevyhořet, aneb Kde ostatní končí, tam hospice teprve začínají; přednáška Etické pilíře v pomáhajících profesích

2. 11. Petrohrad (Rusko), přednáška na Mezinárodní zdravotnické konferenci: РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

6.11. Č. Budějovice, veřejná beseda Akademie věd ČR, Teologická fakulta JČU: Etická kultura ve veřejných a státních institucích: Jak jsme na tom a kam dál?

27. 11. Český Krumlov, přednáška pro veřejnost, Velký sál Kláštery: Hospic - místo naděje

28. 11. Kolín, přednáška pro veřejnost Hospice nebo "hospice"?

 

 

Kde mne můžete v r. 2017 potkat...

27. 1. Praha, mezinárodní onkologický kongres PragueOnco: Léčba duchovní bolesti, aneb, co se v péči o umírající do standardů nevejde

13. 2. Volyně - přednáška pro veřejnost o hospicové péči

30. 3. Český rozhlas Plus, 12:30-13:00, diskusní pořad o hospicové péči

5.4. Český rozhlas, 20:04 - 21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo, téma: Humor a jeho role v lidských vztazích (k poslechu zde)

19. 4. Jihlava, konference: Den hospicové a paliativní péče na Vysočině, téma přednášky: Hospic - místo naděje

4. 5. Český rozhlas Plus, 22:05-22:30, pořad Hovory (K poslechu zde)

6. 6. Praha, Hotel Grandior Prague, konference České lékařské komory Důstojné umírání - Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí, téma přednášky: Hospice nebo "hospice"?

17. 7. Český Rozhlas 1 Radiožurnál, 17:06 - 17:26, pořad 20 minut Radiožurnálu (k poslechu zde)

12. 10. Praha, Palác Caritas, konference APHPP „Duchovní rozměr péče o umírající", téma přednášky: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

1. 11. Č. Budějovice, seminář Možnosti mobilní hospicové péče v Jihočeském kraji, téma přednášky: Co je a není hospicová péče

2. 11. Písek, Geriatrická konference Paliativní péče ve zdravotnickém zařízení, téma přednášky: Svět hospiců a svět vítězné medicíny.

9. 12. Banská Bystrica, Setkání lékařů Asociace paliatívnej a hospicovej starostlivosti Slovenska: Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému péče

30. 12. Český Rozhlas 1 Radiožurnál, 23:00 - 23:30, pořad Večerní Host Radiožurnálu (k poslechu zde)

 

Kde mne můžete v r. 2016 potkat...

29. 1. Praha, Clarion Congress Hotel, kolokvium PragueOnco: Význam humoru v povolání zdravotníka

2. 2. Týn nad Vltavou, přednáška pro veřejnost: Je eutanázie řešením či selháním současné medicíny?

18.2. Český rozhlas Č. Budějovice, 14:05-15:00 pořad Odpolední host (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3572472)

7. 3. Prachatice, Univerzita 3. věku: Hospic a jeho místo v dnešním světě

9. 3. Č. Budějovice, kulturní klub Horká vana, Bez vytáček o křesťanství: Do hospice? Nikdy! Tam bych/ste mohl zemřít.

15. 3. Č. Budějovice, Jihočeská univerzita a Biologické centrum Akademie věd ČR, studentský kostel: Je eutanázie selháním či řešením problémů současného zdravotnictví?

31. 3. Č. Budějovice, Clarion Congress Hotel, konference Přistupujeme správně ke klientovi s demencí?: Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému

4. 4. Klatovy, Česká křesťanská akademie: Jak sdělovat nepříznivou prognózu nevyléčitelně nemocným aneb Aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce...

6. 4. Jihlava, konference Den hospicové a paliativní péče na Vysočině: Hospicová péče v ČR

23. 4. Prachatice, Městské divadlo, konference Den hospicové paliativní péče

13. 9. Valašské Meziříčí, budova městského úřadu, konference "Společnou cestou": Jaký je rozdíl mezi hospicem a domovem pro seniory

22. 9. Plzeň, Angelo Hotel Pilsen, odborná hospicová konference "Společně zvládneme víc": Význam humoru v hospicové péči

23. 9. Brno, sídlo Veřejného ochránce práv, VIII. Česko-slovenská konference paliativní medicíny: Duchovní péče není pánbíčkaření

13. 10. Praha, Palác Caritas, konference APHPP „Duchovní rozměr péče o umírající - doktore, mám strach, kolik času mi zbývá?": Léčba duchovní bolesti, aneb co se do standardů nevejde

16.10. Praha, Český rozhlas "Dvojka", 8:30 pořad Jak to vidí... (k poslechnutí zde)

31. 10. Český rozhlas Č. Budějovice, 9:05 pořad Zdravíčko: Domácí hospic sv. Veroniky v Č. Budějovicích (k poslechu zde)

3. 11. Č. Budějovice - přednáška pro studenty Biskupského gymnázia: Hospic a jeho místo v dnešním světě

16. 11. Český rozhlas, 20:04-21:00, živě vysílaný pořad "Kontakt" na všech regionálních stanicích ČRo