PUBLIKACE

A. Publikované práce

monografie

 

1) LUDAČKOVÁ E.; HUNEŠ R.; ŠPATENKOVÁ N.: Průvodce v čase zármutku. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, 2013. ISBN: 978-80-904587-4-1; druhé vydání: 2014; třetí vydání: 2016; čtvrté upravené vydání: 2022

2) HUNEŠ R.: Sdělovat nepříznivou prognózu pacientovi za každou či žádnou cenu? - aneb, aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Paliativní péče třetího tisíciletí. Frýdek-Místek: JOKL, 2014, s. 7 – 14. ISBN 978-80-905419-7-9

3) HUNEŠ R., PALÁN A. a kol.: Vinnetou se chce bratřit a další tajemství prachatického hospice. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2017. ISBN 978-80-904587-8-9

4) HUNEŠ R.: Hospicová péče a její současný stav v České republice. In: Chrastina J., Špatenková N. a kol: Sexualita a intimita v závěru života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 99-111. ISBN 978-80-244-5304-04)

5) HUNEŠ R., LUDAČKOVÁ E.: 15 let hospice v obrazech. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2020. ISBN 978-80-904587-9-6

6) HUNEŠ R., PECHKOVÁ Š., ŠPECIÁN M.: Věci předposlední a poslední. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2021. ISBN 978-80-907960-0-3

 

 

ostatní

 

1) Huneš, R.: Etický kodex zaměstnance hospice (závěrečná práce projektu Zvyšování profesionality regionálních NNO). Praha, Agnes 2007

2) Huneš, R.: Hospice a zákon o sociálních službách. Florence, 2007, č. 11, s. 3 – 4. ISSN 1801-464X

3) Huneš, R.: Hospic – místo radosti. In: Nové trendy v ošetřovatelství – Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí VI. jihočeské ošetřovatelské dny. Zdravotně sociální fakulta JU, 2007, s. 125 – 131

4) Huneš, R.: Hospice v ČR. In: sborník přednášek konference Euthanasie nebo paliativní péče versus práva nevyléčitelně nemocných. Praha, APHPP 2007, s. 18 – 29

5) HUNEŠ, R.: Hospic – místo radosti. In: Kontakt - supplement 1/08. Problematika generace 50 plus. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2008, s. 69 – 72. ISSN 1212-4117

6) Huneš, R.: Hospic – místo radosti. In: Sborník odborné konference Nové trendy v komplexní hospicové péči. DTO CZ, 2008, s. 32 – 38. ISBN 978-80-02-02040-0

7) Huneš, R.: Měla by u nás být povolena eutanázie? In: http://www.tyden.cz/na-kordy/mela-by-u-nas-byt-povolena-eutanazie/ (vloženo 27. 8. 2007)

8) HUNEŠ, R.: Je eutanázie selháním či řešením současného zdravotnictví? In: Zborník z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni III. 2008 – Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovatelsva a vojenského zdravotníctva. Ružomberok, FZ KU v Ružomberoku 2009, s. 156 – 158. ISBN 978-80-8084-407-3

9) HUNEŠ, R.: Je eutanázie alternativou paliativní péči? In: Sborník z IV. Den hospicové paliativní péče – Kdy může být medicína v péči o terminálně nemocného vítězná? Prachatice, 14. 4. 2009

10) HUNEŠ, R.: Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému ČR. In: Sborník IV. ročníku konference SENIOR LIVING. České Budějovice: Ledax, 11. 11. 2009, s. 142 – 147. ISBN 978-80-254-6455-7

11) HUNEŠ, R.: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti. Rigorózní práce. Bratislava: VŠZaSP, 2008

12) HUNEŠ, R.: Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému ČR. In: sborník přednášek V. Den hospicové paliativní péče – Medicína stárnutí a důstojnost člověka. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, 24. 4. 2010, s. 11 – 16. ISBN 978-80-904587-0-3

13) HUNEŠ, R.: Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému ČR. In: Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotní a sociální péče. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2010, s. 132 – 136. ISBN 978-80-87386-10-1

14) HUNEŠ, R.: Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému? ...aneb aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce. In: Diagnóza v ošetřovatelství, 2010, roč. VI., č.4, s. 38-41. ISSN 1801-1349

15) HUNEŠ, R.: Ukončení léčby – postřehy z praxe. In: Universum, 2010, č. 3, s. 38-39. ISSN 0862-8238

16) HUNEŠ, R., BURDA K.: Hospic sv. Jana N. Neumanna. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, 2010, ISBN 978-80-904587-1-0

17) HUNEŠ, R.: Sdělovat nepříznivou prognózu pacientovi za každou či žádnou cenu? In: mezinárodní souhrn vědeckých prací Aspekty verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva v 21. storočí. Bratislava: VÚP, 2011, s. 36-42, ISBN 978-80-89088-95-9

18) HUNEŠ, R.: Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému? ...aneb aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce. In: Sborník příspěvků VI. Den hospicové paliativní péče Kdybych měl už jen jeden den života. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, 2011, s. 21 - 29. ISBN 978-80-904587-2-7

19) HUNEŠ, R.: Doteky málo známé. In: Funeral quartal, 2011, č. 1, s. 50, ISSN 1804-705x

20) LUDAČKOVÁ L., HUNEŠ R., ŠPATÉNKOVÁ N.: Porozumět pozůstalým. In: Ošetřovatelská péče 4/2013 (odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby), Brno: Silviliana s.r.o., 2013, s. 16-17. ISSN: 2336-1603

21) HUNEŠ, R.: Sdělovat nepříznivou prognózu pacientovi za každou či žádnou cenu? - aneb, aby zdravotník nemusel být Pilátem myjícím si ruce. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Paliativní péče třetího tisíciletí. Frýdek-Místek: JOKL, 2014, s. 7 – 14. ISBN 978-80-905419-7-9

22) HUNEŠ, R.: Mocní nemocní či ne-mocní?. In: Res Claritatis MONITOR, 2015, č.7/XII., s. 12-14. ISSN 1214-8458

23) HUNEŠ, R.: Potřebujeme nové hospice?. In: Perspektivy (příloha Katolického týdeníku), 2015, č. 19. ISSN 0862-5557

24) HUNEŠ, R.: Humor v pomáhajících profesích. In: Sociální služby, 2015, č. 6-7, s. 28-30. ISSN 1803-7348

25) HUNEŠ, R.; LUDAČKOVÁ E.: Hospic - Nevšední svět medicíny. Prachatice: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2015. ISBN: 978-80-904587-6-5

27) HUNEŠ, R.: Význam humoru v pomáhajících profesích. In: Ošetřovatelská péče, 2015, č.3-4, s. 8-10. ISSN 2336-1603

28) HUNEŠ, R.: Mocní nemocní či ne-mocní? In: Res Claritatis Monitor, 12. 4. 2015, č. 7, s. 12-14, ISSN 1214-8458

29) HUNEŠ, R.; LUDAČKOVÁ E.: Přínosy a rizika duchovní péče o umírající. In: Sociální služby, 2015, č. 4, s. 28-29, ISSN 1803-7348 - ke stažení zde

30) HUNEŠ, R., LUDAČKOVÁ E.: Přínosy a rizika duchovní péče o umírající. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Sociální služby I. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2016, s. 169 - 172. ISBN: 978-80-906320-4-2

31) HUNEŠ, R.: Pastýř a sympaťák. In: GÁLIS R. (ed.): Náš kardinál (jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka). České Budějovice: Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, 2017, s. 80-81. ISBN 978-80-906469-5-7

32) HUNEŠ, R.: Dlouhodobé ošetřovatelské volno. In: Florence, 10/2017, s. 2, ISSN 1801-464X

33) HUNEŠ, R.: Přestanou léčit staré pacienty?, In: Katolický týdeník 20/2019 (k přečtení zde)

34) HUNEŠ, R.: Hospic je dnes synonymem pro něco dobrého a správného. In: Florence 2/2019, s. 30-31 , ISSN 1801-464X (zde 1, zde 2)

35) HUNEŠ, R.: Ruce milující rodiny jsou nejměkčí postelí umírajícího. In: J&T Noviny, 4/2019, s. 26-27 (zde)

36) HUNEŠ, R.: Eutanázie! Eutanázie. Eutanázie? In: Praxe 2/2019, s. 8-9, ISSN 2571-4376 (zde)

37) HUNEŠ, R.: Přestanou léčit staré pacienty? In: Katolický týdeník 20/2019, ISSN 0862-5557 (zde)

38) HUNEŠ, R.: Pacienti v hospicích o eutanázii nežádají. In: Katolický týdeník 40/2019, s. 9, ISSN 0862-5557 (zde)

39) HUNEŠ, R.: Koronavirus a jeho vliv na věci důležité. In: Florence 5/2020, s. 4-5, ISSN 1801-464X (zde)

40) HUNEŠ, R.: Každý den začínáme v hospicové kapli. In: Katolický týdeník 41/2020, s. 9, ISSN 0862-5557 (zde)

41) HUNEŠ, R.: Křížová cesta umírajících. In: Katolický týdeník 41/2020, s. 16, ISSN 0862-5557 (zde)

42) HUNEŠ, R.: Truchlení při ztrátě pomáhá In: Katolický týdeník 16/2021, ISSN 0862-5557 (zde)

43) HUNEŠ, R.: Covid nás vede k pokoře. In: Katolický týdeník 22/2021, ISSN 0862-5557 (zde)

44) HUNEŠ, R.: Smějí se křesťané oddávat humoru? In: Universum 1/2023, s. 32-33, ISSN: 0862-8238 (zde)

 

 

B. Citace

 

1) NEUMANNOVÁ, J.: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti. In: Diagnóza v ošetřovatelství, 2010, roč. VI., č. 2, s. 34-35. ISSN 1801-1349

2) MATURKANIČ, P.: Pastorační péče o seniory, nemocné a umírající. In: Duchovný pastier 6, SSV, Trnava 2010, s. 272.

3) MATURKANIČ, P.: Sociální péče seniorů v spirituálním kontextu. In: Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotní a sociální péče. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2010, s. 264 - 271. ISBN 978-80-87386-10-1

4) MATURKANIČ, P.: Kvalita života manželského a rodinného a jeho důležitost v současném světě. S. 86 - 104. In: BRUKKNEROVÁ D. a kol.: Kvalita života človeka. RINAZ – Riječki nakladni zavod d.o.o., 2010. ISBN 978-953-6268-77-9. Slovensko

5) JEŠKOVÁ, A.: Memento mori. S. 40-42. In: Miriam, 2011, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6632. Slovensko.

6) MATURKANIČ, P.: Pojetí existence sebe sama v kontextu religiozního myšlení v prostředí severních Čech. s. 120-133. In: KONDRLA, P., ĎURKOVÁ, E.: Aktuálne trendy v religiozitě na Slovensku. Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, 2019. ISBN 978-80-558-1426-1. Slovensko

7) MATURKANIČ, P.: Pastoral practice in the light of the 21st century. Lulu Publishing Company, Morrisville (North Carolina, USA), 2021, s. 189. ISBN 978-1-326-55825-3. USA

 

 

další příspěvky

1) In: Čermák M.: Naděje na dobrou smrt. Zdravotnické noviny, 2007, roč. 56, č. 7, s. 12 – 15

2) In: Fuchs M.: Naplnit nemocné dny životem. Jihočeský kurýr, 2006, 25. 10., s. 3

3) In: Janouš V.: Lidé se musí se smrtí smířit. MF Dnes, 2006, 30. 9., s. 7

4) In: Křeček B.: Milosrdná lež je nemilosrdná. Blesk, 1.11.2020, s. 12-15 (zde)

 

 

C. Citace v kvalifikačních pracích

Rozvoj domácí hospicové péče v jihočeském regionu (Eva PŘEDOTOVÁ)

Bakalářská práce: Rozvoj domácí hospicové péče v jihočeském regionu (Eva PŘEDOTOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2010

http://theses.cz/id/al8438/downloadPraceContent_adipIdno_16719

 

Problematika domácí hospicové péče v Brně (Miriam KONZALOVÁ)

Bakalářská práce: Problematika domácí hospicové péče v Brně (Miriam KONZALOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2010

http://theses.cz/id/1i6ur5/downloadPraceContent_adipIdno_16713

 

Potřeby umírajících lidí v Hospici Štrasburk (Libuše MIKŠOVÁ)

Bakalářská práce: Potřeby umírajících lidí v Hospici Štrasburk (Libuše MIKŠOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2009

http://theses.cz/id/poakyq/downloadPraceContent_adipIdno_13407

 

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o umírající osoby (Klára Hrdličková)

Diplomová práce: Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pečujících o umírající osoby (Klára Hrdličková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010

http://is.muni.cz/th/327210/pedf_m/DIPLOMOVA_PRACE.pdf

 

Paliativní péče v konfrontaci s eutanázií (Lucie PROTIVÍNSKÁ)

Bakalářská práce: Paliativní péče v konfrontaci s eutanázií (Lucie PROTIVÍNSKÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2009

http://theses.cz/id/vzc2y0/downloadPraceContent_adipIdno_14562

 

Současná situace hospicové péče v ČR (Kamila PŘEVRÁTILOVÁ)

Bakalářská práce: Současná situace hospicové péče v ČR (Kamila PŘEVRÁTILOVÁ)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2008

http://theses.cz/id/ddwnlg/Diplomova_prace_S05058.pdf

 

Zařízení hospicového typu a jejich nezastupitelné místo ve společnosti (Jana Zbožínková)

Bakalářská práce: Zařízení hospicového typu a jejich nezastupitelné místo ve společnosti (Jana Zbožínková)

Univerzita Palackého, Katedra speciální pedagogiky, 2010

http://theses.cz/id/mlqnb2/88060-414323296.doc

 

POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE (Gabriela MALÍKOVÁ)

Bakalářská práce: POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE (Gabriela MALÍKOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2008

http://theses.cz/id/gq83uz/downloadPraceContent_adipIdno_10087

 

Problematika péče o terminálně nemocné v domácím prostředí (Jaroslava Vejsadová)

Diplomová práce: Problematika péče o terminálně nemocné v domácím prostředí (Jaroslava Vejsadová)

Univerzita Palackého, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, 2008

http://theses.cz/id/fixmoj/52906-796866242.pdf

 

Domácí hospicová péče (Lucie KOHOUTOVÁ)

Bakalářská práce: Domácí hospicová péče (Lucie KOHOUTOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2007

http://theses.cz/id/cmwalu/downloadPraceContent_adipIdno_7126

 

Eutanazie - diskutovaný problém ve společnosti (Jitka ALTMANOVÁ)

Diplomová práce: Eutanazie - diskutovaný problém ve společnosti (Jitka ALTMANOVÁ)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2008

http://theses.cz/id/0gz28q/downloadPraceContent_adipIdno_1009147

 

Péče o umírající v hospicích (Jan PTÁČEK)

Diplomová práce: Péče o umírající v hospicích (Jan PTÁČEK)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2007

http://theses.cz/id/14ys4u/downloadPraceContent_adipIdno_9650

 

Rozdíly mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných v naplňování potřeb svých pacientů (Jana Provazníková)

Bakalářská práce: Rozdíly mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných v naplňování potřeb svých pacientů (Jana Provazníková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2011

http://is.muni.cz/th/262692/ff_b/finalni_verze_Bc.pdf

 

Péče o pozůstalé v hospici (Eva Ludačková)

Diplomová práce: Péče o pozůstalé v hospici (Eva Ludačková)

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011

http://is.muni.cz/th/363501/lf_m/Pece_o_pozustale_v_hospici.pdf

 

Umění doprovázet v hospici (Ivana VAŇUŠOVÁ)

Bakalářská práce: Umění doprovázet v hospici (Ivana VAŇUŠOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická, 2010

http://theses.cz/id/ss5rcd/BP_I.Vauov_2010.pdf

 

Efektivní komunikace v paliativní péči (Jana PLECEROVÁ)

Bakalářská práce: Efektivní komunikace v paliativní péči (Jana PLECEROVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2010

http://theses.cz/id/adf5bz/bakalka_PDF.pdf

 

POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE (Gabriela MALÍKOVÁ)

Bakalářská práce: POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE (Gabriela MALÍKOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2008

http://theses.cz/id/gq83uz/downloadPraceContent_adipIdno_10087

 

Diplomová práce: Hospicová péče v českých zemích (Zita HAVLENOVÁ)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2012

http://theses.cz/id/e760r6/Hospicov_pe_v_eskch_zemch.pdf

 

Diplomová práce: Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů (Zdislava DOSTÁLOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta, 2011

http://theses.cz/id/81ga57/DP_-_konecna_verze3_upr.pdf

 

Diplomová práce: Fenomén naděje u pacientů s onkologickým onemocněním (Petra Mitrovská)

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011

http://is.muni.cz/th/214706/lf_m/Fenomen_nadeje_u_pacientu_s_onkologickym_onemocnenim_ruvdh.pdf

 

Diplomová práce: Setkání témat přírodních věd a teologie při výuce na gymnáziu (Jana ČANDOVÁ)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2012

http://theses.cz/id/jp7z8n/DP_JCandova.pdf

 

Bakalářská práce: Umění doprovázet v hospici (Ivana VAŇUŠOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická, 2010

http://theses.cz/id/ss5rcd/BP_I_Vauov_2010.pdf

 

Diplomová práce: URBÁNEK L.: Úloha sociální práce a sociálního pracovníka při doprovázení na poslední cestě člověka, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2014

 

TEJKALOVÁ, B.: Smrt a umírání z pohledu pracovníka přímé péče v malém zařízení pro seniory, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2014

 

PFEFEROVÁ, P.: Sociálně - charitativní dílo spjaté s rodným domem J. N. Neumanna, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta, 2014